MrTriangleHeadSoup

за мислещите хора

Какви преходи се извършват в обществото и държавата в прехода от Средновековие към Ново време?

Какви преходи се извършват в обществото и държавата в прехода от Средновековие към Ново време?
Отговор на исторически въпрос
Преходът от средновековие към ново време обхваща периода на XV-XVI век. В този период се извършват множество промени в управлението, живота и възгледите на хората. Тези промени са в основата на едно бързо развитие на мирогледа, развитие, което продължава и в наши дни. Настъпването на Ренесанса бележи края на едно съзнателно и целеустремено потисничество на желанието за развитие у хората. За това и периода на Ренесанса е един от най-допринасящите за вида на нашето настояще.

Политика

Зората на европейското възраждане заварва средновековния феодален модел, но през Ренесанса настъпват множество промени в устройството на държавите, политиката и властта.Със затварянето на пътя на коприната и развитието на мореплаването западните държави започват да изпращат експедиции из Новия свят. Колумб, Картие, Кабрал, Писаро и Веспучи допринасят много за завземането на новите земи. Ернан Кортес завладява Мексико, а Франсиско Писаро унищожава империята на инките. Испанските колонисти вече наброяват над 160 хил. души и имат около 200 нови града. Под тяхна власт са над 5 млн. индианци, както и роби от Африка.
На стария континент промяната на икономическата система към капиталистическа води до търсенето нови капитали. Градовете започват да обединяват околностите и да се разрастват. Започват производства.
Католическата църква контролира всичко в живота на хората. Тя злоупотребява с властта си и това води до масово отказване от катоцилитизма. Властта на църквата намалява. Появява се протестантският принцип „На когото е властта, на него е и вярата“. В Англия крал Хенри VIII и джентрите си присвояват собствеността на църквата. Римската църква започва да предприема контрамерки в името на Йезуитския орден и Тридентският събор. Йезуитите създават мрежа от колежи за младия елит на Европа, където упражняват своите идеи. През 1545 папа Павел III свиква Тридентският събор, който дава начало на Контрареформацията. По този начин религиозните напрежения в Европа се уравновесяват.

Общество

По времето на Ренесанса обществото в Европа също преживява много промени. Демографското състояние на населението играе важна роля в новото време. Заражда се индивидуализмът, започват да се оценяват индивидуалните качества на човека, бележи се начало на развитието на изкуствата – появяват се много художници, скулптури и литератори. В това време творят Данте Алигиери и Франческо Петрарка, смятани за основоположниците на Ренесанса в литературата. Започва да се открива нуждата от наука, появява се хуманизмът.
След началото на Великите географски открития се създават нови колонии из целия нов свят. Испанците унищожават империята на инките. Започва се практиката да се използват чернокожи роби. Рицарите обедняват още повече и по-голямата част от тях са изпратени в колониите. Земеделците започват да обработват нови растителни култури и забогатяват, появяват се банкери и лихвари.
Търговията с нови стоки започва да се развива, търговците забогатяват много бързо. Развитието на градовете води до стремглаво увеличение на населението в тях. В големите градове по  атлантическото крайбрежие могат да се срещнат всякакви етноси и националности. Два процента от населението притежава 45 процента от имуществото. Над половината население живее в крайна бедност. Инфлацията е много висока, а заплатите – малки. Църквата също източва собствеността на миряните. Тези практики водят до появата на бордеи в градовете.
Библията се превежда на националните езици. Четейки я, грамотните хора разбират, че църквата злоупотребява с властта си. Започват да недоволстват от индулгенциите и идолопоклонничеството. Хората се бунтуват и това води до  настъпването на Реформацията. Църквата губи властта и мястото си на първо съсловие. Скоро започва Контрареформацията. Католическата църква  започва процеса на Инквизицията – гонение на ересите.

Култура

Развитието на културата и науката по времето на Ренесанса един от най-задвижващите развитието на Европа механизми. Италия става родина на видни политици, скулптури, художници и учени, които вярват в идеите на хуманизма. За развитието на културата много спомагат меценатите – богати търговци, които финансират творците. При архитектурата се забелязва връщане на стила обратно към древна Гърция. Стилът на индивидуалния портрет излиза на преден план. Историята се отделя от теологията. Секуларизмът започва да добива популярност сред хуманистите. Науката също се развива – Коперник доказва, че Земята е кръгла, Леонардо да Винчи създава проекти на гениални уреди и изучава човешката анатомия.
По време на големите промени в Европа и света науката и изкуството продължават да се развиват стремглаво. Създават се по-добри и по-точни карти. Тогава е разцветът на испанската ренесансова литература. Пътешествията на откривателите са основа на много произведения.
С настъпването на Реформацията, иконите, скулптурите и украшенията от църковните храмове се премахват. При завръщането на католическата власт се създават Йезуитските колежи – средства за разпространението на римските убеждения сред младите благородници – бъдещите управници.

Религия

Религията, заедно с църквата, губи част от властта си по времето на Ренесанса. Още в XVвек започва конфликтът между хуманизма и католицизма. Хуманистите призовават за секуларизъм, а католическата църква се опитва да се противопостави на всички нови идеи. Постепенно започва да се отхвърля божественото, като се дава превес на индивидуалните човешки качества и душа. Хората се отдалечават от святото и се засилва интересът към материалното. Историците през Ренесанса отхвърлят теологичните твърдения, че историята започва със сътворението и завършва с деня на страшния съд. По време на географските експедиции новооткритите народи биват покръстени.
Недоволството от разминаването между идеала на християнството и практиката на църквата, продажбата на индулгенции и идолопоклонничеството става причина за началото на Реформацията на 31 октомври 1517г. във Витенберг от Мартин Лутер. Той пропагандира за равенство между светската и църковната власт. Германските принцове подкрепят Лутер, защото искат да спрат изтичането на пари за църковни данъци към Рим. Това води до сключването на Аусбургския мир, който въвежда принципа „На когото е властта, на него е и вярата“. Жан Калвин, френски теолог, иска по-опростена църква, връзка между религия и капитализъм и църковен контрол. Той се обявява против идолите и проповядва за предопределената роля в живота. Калвинизмът става популярен в Шотландия, Нидерландия, Швеция и Швейцария. В Англия, крал Хенри VIII има нужда от пари, а джентрите – от земя. Църковната собственост е разграбена, Хенри VIII става църковен глава. Новата Англиканска църква представлява смесица между протестантство и католицизъм. С това се дава началото на образуването на религиозната карта на съвременна Европа.

Икономика

В началото на Ренесанса страните започват да отварят отношенията си, търговията се развива, но все още икономиката е предимно самозадоволяваща се. Основно се търсят редки стоки от далечни страни. Италия поддържа изключителни търговски връзки с Близкия Изток и внася за западна Европа ценни азиатски стоки (коприна, порцелан, подправки) в малки количества. Това поражда високи цени на въпросните материали и храни. По този начин италианските мореплаватели и търговци започват да забогатяват. Хората пътуващи до далечните страни не изучават земите им, а просто се движат по „утъпкани пътеки“. Липсата на знания за изтока създава нереални митове и мълви за несметни богатства.
Когато през 1453г. турците завладяват Константинопол, по пътя на коприната започват да се водят войни и експедициите до Близкия Изток стават трудни и опасни. Заедно с убежденията за „диаманти, които растат по дърветата“, това става една от причините за началото на Великите географски открития. Започват експедиции по западните брегове на Африка, чрез които европейците съумяват да създадат по-прецизни карти и по-добри инструменти. Появява се и каравелата – малък тримачтов кораб, с екипаж около 35 човека, който може да се използва за по-далечни пътувания.
В края на XVI век жадните за власт испански конкистадори вече владеят цяла Южна Америка. Те контролират от новите си градове цялото население и природни богатства на континента. Два пъти в годината заминават флотилии към Испания, натъпкани със злато и сребро. Поради несметното количество пари, изливащи се в испанската икономика, златото и среброто се обезценяват.
Заселниците по новите земи донасят и нови растителни култури в Европа – царевица, боб, картофи, тютюн, кафе, какао. Новите храни са предпочитани, защото могат да издържат дълго време без да се развалят.
Рицарите започват да обедняват, земеделците започват да продават продукцията си. Развитието на европейската икономика води до появяването на банкерството и лихварството.
В резултат на откриването на новите земи центърът на европейската иконимика постепенно се измества към атлантическото крайбрежие. През това време Италия остава разпокъсана и води множество битки с турците, което води до загуба на икономическата й власт над Европа. Испания, като нова търговска сила, използва пристанищата си в Нидерландия за акостиране на кораби от новите зами. Амстердам и Антверпен са новите търговски центрове на Европа. Появяват се търговски къщи, които се занимават с логистиката на стоките от пристанищата към централните части на Европа.
Това е и периодът на промяна на икономическата система в Западна Европа. Появява се отворената капиталистическа икономика. Тя се концентрира върху частната собственост и производство. Парите, междинен уред на търговията през средновековието, стават основна цел през Ренесанса. Богатството вече не се измерва в стока, а в сума пари. Търговията се контролира от пазара, а не от държавата, цените се сформират спрямо пазарната конкуренция.
По време на Реформацията Ренесансовите владетели се опитват да спрат изтичането на капитали към църквата. Германските принцове отказват да плащат данци на папата и заграбват църковните богатства от манастирите. Калвинизмът, който учи на усърдност и трудолюбие става популярен в Шотландия, Нидерландия и Франция – икономически напредналите области.
Ренесансът е един най-бързоптоменящоте се периоди в световната история.  Коренните промени в религията, науката, изкуството, политиката, обществото, икономиката и мирогледа започват да формират света в неговия съвремен вид. С това бурно развитие на всички отрасли от човешката цивилизация се поставя началото на Новото време – еерата, в която живее и нашето поколение.

Криейтив Комънс договор
Произведението Какви преходи се извършват в обществото и държавата в прехода от Средновековие към Ново време? създадено от MrTriangleHeadSoup ползва Криейтив Комънс Признание-Некомерсиално-Без производни 3.0 Нелокализиран договор.

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: